Badem Göz Estetiği

Op. Dr. Çağıl Meriç Erenoğlu
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Badem göz estetiği nedir ve neden yapılır?

Gözlerimizin güzelliği her ne kadar önemliyse, gözümüzü çevreleyen göz kapaklarımızın ve kaşlarımızın şekli de en az o kadar önemlidir.  Her insanın göz kapaklarının şekli birbirinden farklıdır. Bazılarımızın gözü çekik, bazılarımızınki sarkık, bazılarımızınki aşağıya doğru eğimlidir.

Göz kapaklarımızın bir iç köşesi bir de dış köşesi bulunmaktadır. Eğer dış köşesi iç köşeye göre daha aşağıdaysa, bu yorgun ve üzgün bir görünüme yol açar ve aslında çoğu zaman kişinin duygularıyla paralellik göstermez. Buna “negatif tilt” yani “negatif göz açısı” diyoruz. Bu kimseler sıklıkla “canın mı sıkkın?”, çok yorgun görünüyorsun, ne oldu?” gibi sorulara maruz kalırlar.

Badem göz estetiğinin amacı ise, bu yorgun ve üzgün ifadeye yol açan “negatif göz açısı”nı “pozitif göz açısı”na çevirmektir. Yani göz kapaklarımızın dış köşesini yukarıya taşıyarak gözlerdeki bu yorgun ve üzgün ifadeyi değiştirmek ve çoğu beğendiğimiz yerli ve yabancı sanatçı veya oyuncularda mevcut olan çekici “yıldız gözü” (star-eye) görünümüne kavuşturmaktır.

Bu işleme farklı isimler verilebilmektedir. Bazı hekimlerin kendilerine lisans ettiği özel ifadeler dışında badem göz estetiğinin (en çok kullanılan tabir budur)  diğer isimleri “kedi gözü” (cat-eye), “yıldız gözü” (star-eye), “göz kaldırma” (eye-lift) olarak ta bulunabilir. Tıbbi ise “lateral kantoplasti (lateral canthoplasty) olarak geçmektedir.

Bu ameliyatın nasıl yapıldığı, diğer hangi yardımcı işlemlerle kombine edilerek daha iyi sonuçlar alınacağı, işlemin ne kadar sürdüğü ve iyileşme döneminin nasıl olduğu ile ilgili bilgilere diğer başlıklarımızdan ulaşabilirsiniz.

Göz açısı nedir?

Gözlerimizin bir iç bir de dış köşesi bulunmaktadır.  Göz pınarımızın bulunduğu kırmızı taraf gözümüzün iç köşesidir, tıptaki ismi ise “medial canthus”tur. Alt ve üst göz kapağımızın diğer birleştiği nokta ise dış köşe yani “lateral kantus”tur.  Sayfamızdaki resimlerde de anlatıldığı gibi bu iki noktadan hayali bir çizgi çektiğimiz zaman bunun yere paralel olan bir çizgiyle yapacağı açıya “göz açısı” diyoruz.

Göz açısı 0 derece olabileceği gibi (nötr) pozitif veya negatif te olabilmektedir. (bkz. Şekil) Çoğu kişinin göz açısı nötr veya nötre çok yakın iken bazılarımızın doğuştan gelen şansla birlikte pozitif göz açısı bulunmaktadır. Bu özellik, iletişim esnasında karşı tarafa bilinçaltında özgüven, çekicilik, hayat enerjisi, sevilebilirlik ve güven hislerini canlandırmaktadır.  Ancak göz açımız nötr veya negatif ise, bu durum maalesef karşı tarafta içine kapanıklık, yorgunluk ve bıkkınlık gibi bir his yaratmaktadır. Göz açısını negatiften pozitife almayı sağlayan işlem ise “badem göz estetiği”dir.

Badem göz estetiğinin bize ne faydası vardır?

Badem göz estetiği bakışlarımıza canlılık, çekicilik ve özgüven sağlar. Gözlerimizde yerleşmiş olan olumsuz ifadenin olumlu hislere çevrilmesini sağlar. Aynada kendimize baktığımızda daha çekici, daha enerjik ve daha mutlu hissetmemize olanak tanır. İnsanlarla olan iletişimimizde karşı tarafa enerjimizi daha iyi geçirebilmemize, daha canlı ve güzel bakmamıza ve daha mutlu hissetmemize yardımcı olur. Gözlerimizdeki ışıltının artmasını sağlar.

Badem göz estetiği kalıcı mıdır?

Badem göz estetiği ile ilgili en sık gelen sorulardan birisi de bu işlemin kalıcı olup olmadığıdır. Açıkçası bu sorunun cevabı Badem Göz Estetiği’nin hangi teknikle yapıldığıyla alakalıdır. Tıbbi ismiyle “Lateral Kantoplasti” işlemi birkaç farklı teknikle yapılabilmektedir.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi hekimi Dr. Çağıl Meriç Erenoğlu, badem göz estetiğini uygularken kalıcı olan lateral kantal tendon’un yeniden konumlandırılması (lateral canthal tendon reinsertion technique) tekniğini kullanmaktadır. Bu teknikte, aşağı yerleşimli olan ligaman yukarıda yeni yerine taşınmakta ve göz kapağı öğeleri olması gereken yerlere tekrar konumlandırılmaktadır. Teknikte dokuların kendilerini bir miktar salma payını da hesaba katarak göz kenarı olması gerekenden 1 veya 2 derece yukarıya taşınmakta, birkaç hafta içinde ödemlerin azalması ve dokuların oturmasıyla birlikte gözler istenilen pozisyona gelmektedir.

İp askı veya lateral kantal tendonun sadece gerilerek yapıldığı tekniklerde ise işlem kalıcı olmayabilmektedir. Bir süre sonra gözler eski pozisyonuna geri gelebilmektedir.

Badem göz estetiğinin riski var mıdır?

Tıbbi her işlemde olduğu gibi badem göz estetiğinin de kendisine has riskleri vardır. Nispeten küçük bir işlem olmakla birlikte riskleri arasında enfeksiyon, gözlerde kızarıklık, kaşınma (konjunktivit) gibi durumlar olabilmektedir. Sigara ve kötü alışkanlıklar yara iyileşmesinde gecikmeye yol açabilir. Badem göz estetiğinden sonra bir süre göz kapaklarında şişlikler ve morluklar olabilmektedir. Bu işlemde karşılaşılabilecek risklerden biri de kalıcı teknikle yapılmış olmasına rağmen kapakların eski pozisyona gelebilmesi ve tekrar ameliyat ihtiyacı oluşabilmesidir.

Badem göz estetiğinde nasıl bir anestezi uygulanır?

Badem göz estetiği, lokal anestezi ve sedasyon (yatıştırıcı) altında uygulanan bir yöntemdir. Genel anestezi gerektiren başka işlemlerle kombine edilmediği sürece bu şekilde uygulanmaktadır. İşlem sonrasında kişi yaklaşık 2 saatlik bir izlem süresinden sonra taburcu olabilir.  İşlem ağrısız, rahat ve konforlu bir şekilde geçmektedir. Taburculuk sonrasında oluşan ağrılar reçete edilen ağızdan alınan ağrı kesicilerle giderilebilmektedir.

Badem göz estetiği sonrası beni neler bekliyor?

Badem göz estetiği, yaklaşık 1-1,5 saat süren bir işlem. Lokal anestezi ve sedasyon (yatıştırıcı) altında yapılmakta. Ameliyat bittikten sonra 2 saat kadar hastamızı izlemde dinlendiriyoruz. Ardından hastamız reçetesiyle birlikte taburcu oluyor. İlk 3 gün bir miktar ağrı olması normal. Bu ağrılar hap şeklinde reçete ettiğimiz ağrı kesicilere iyi cevap vermekte. 5 gün antibiyotik kullanması gerekiyor. Bir de göz damlası var. Bunu da 3 gün günde 4 kez damlatması gerekiyor. Hastamıza evde istirahat etmesini öneriyoruz, başının yüksekte yatmasını (2-3 yastık ile veya oturur gibi) öneriyoruz ki şişliği çok olmasın. İşlemden 3 gün sonra hastamız kontrole geliyor ve bantlar açılıyor. Eğer ödemler azalmışsa tekrar bantlama yapmıyoruz ama devam ediyorsa tekrar bantlama yapıp 4 gün daha bantları tutuyoruz. 7. günde 2. kontrolümüz oluyor ve bantları tamamen çıkartıyoruz. Bu bir haftalık süreç içinde fiziksel aktiviteleri biraz kısıtlıyoruz. Şişliklerin tam olarak geçmesi bir ayı bulabilmekte iken sonucun en son şeklini alması bir kaç ayı bulabilmektedir.

Badem göz estetiği uygulanırken hangi teknikler uygulanır?

Badem göz estetiği birkaç farklı teknikle uygulanabilmektedir. Bunlar kantopeksi (lateral kantusun asılması), ip askılama, ve lateral kantoplasti gibi yöntemlerdir. Göz kenarımızın açısını belirleyen lateral kantal tendon dediğimiz bağ dokusu göz küresinin içine yapışmaktadır. Bu bağ geçici olarak askılanabilir veya ip askı ile yine geçici olarak kaldırılabilmektedir. Ancak bu tekniklerde bir süre sonra göz eski haline geri gelebilmektedir. Bu tekniklerin içinde en kalıcı olanı bu bağın yeni yerine taşınarak göz açısının arttırıldığı lateral kantoplasti tekniğidir.

Badem göz estetiği kimlere uygulanır?

Bu işlemdeki amaç göz açısını arttırarak bakışlardaki canlılığı, çekiciliği ve özgüveni arttırmaktır. Bu yüzden göz açısı düşük olan veya nötr olan kişilere uygulanır. 18 yaşından büyük her bireye uygulanabilmektedir ancak gençler arasında daha yaygın olan bir estetik işlemdir.

Badem göz estetiği çoğunlukla kadınlar tarafından tercih edilmekle birlikte erkeklere de yapılmaktadır. Erkeklere uygulanırken açı kadınlardakine göre daha az arttırılır.

İlerleyen yaşlarda üst ve alt göz kapaklarında sarkıklıklar da baş göstermekte, bu yaşlılık belirtilerini gidermek için üst ve alt göz kapağı estetiği gerekebilmektedir. Badem göz işlemi, “blefaroplasti” dediğimiz bu göz kapağı işlemleri ile birlikte de uygulanabilmektedir.

Kısacası badem göz estetiği, bakışlarını güzelleştirmek, güzelliğini arttırmak ve kendisini dışarıya daha enerjik ve özgüvenli yansıtmak isteyen herkese uygulanabilir.

Badem göz estetiği üst ve alt göz kapağı estetiği ile birlikte uygulanabilir mi?

Evet. Yaşla birlikte göz kapaklarımızda gelişen ağırlaşma, sarkıklık ve gevşeklik gibi durumlarda “blefaroplasti” dediğimiz göz kapağı estetiğine ihtiyaç duyarız. Bu işlemlerde fazla dokular alınır, görüş açısı artırılır ve daha canlı ve genç bir ifade sağlanır. Üst ve alt göz kapağı estetiği ile birlikte badem göz estetiği de aynı seansta eş zamanlı olarak uygulanabilmektedir.

Ayrıca badem göz estetiğinin, yüz germe, burun estetiği ve yüze kök hücreden zengin yağ enjeksiyonu gibi diğer estetik işlemler ile birlikte uygulanmasında da bir sakınca bulunmamaktadır.

Badem göz estetiği sonuçları nasıl mükemmelleştirilir?

Göz açısını değiştirirken göz etrafı yapıların da göz önünde bulundurulması gerekir. Bunlar kaş, alın, şakak ve elmacık kemiği bölgeleri ve burundur.

Badem göz estetiğiyle birlikte çoğu zaman şakak germe ve kaş kaldırma işlemlerini de birlikte uygulayabilmekteyiz.  Düşük kaşların kaldırılması daha bütünsel ve mükemmel sonuçlar sağlamaktadır. Yine özellikle son yıllarda popülerliği artan “at kuyruğu estetiği”, saçların geriye doğru gerilmesiyle kaş ve şakak bölgesinin de gerilmesinden esinlenerek adlandırılmıştır.

Alın bölgesinin güzelliği, kırışıklıkların yok edilmesi ve alında bebeksi bir bombe oluşturulması da yine badem göz estetiğinin başarısını arttıran yöntemlerdendir.

Elmacık kemiğindeki hacim azlığının giderilmesi de göz çevresi bölgenin güzelleştirilerek daha çekici bakışların sağlanmasında faydalı işlemlerdir. Genel olarak yağ enjeksiyonu ve dolgu ile yapılmaktadır.

Güzel bir burun yine güzel gözlerin ortaya çıkmasında olmazsa olmazlardandır. Burun estetiğinin de badem göz estetiğinin başarısını artırdığını söyleyebiliriz.